© E-Websolutions.nl

Hekken weg, en dan?

Geen hek, wel een kader
Als het hek weg is en verschillende volwassenen in dezelfde omgeving verantwoordelijkheid dragen moeten ze hetzelfde kader hebben. Dan blijft er samenhang in de wereld van het kind en kan het zijn weg vinden.

Niet organisaties, maar mensen werken samen
De uitvoerders doen het, niet “de school en de opvang” of de directie. In gesprek tussen ouders, leerkrachten, leid(st)ers van de opvang, vrijwilligers moet een gezamenlijk kader vorm en betekenis krijgen. Bijvoorbeeld: afspraken en omgangsvormen.

Geen maximale veiligheid
Om te spelen, avontuur te beleven, grenzen te verleggen hebben kinderen ruimte nodig. Ruimte en vrijheid met risico’s dus. Toezicht en veiligheid moet daarmee in balans zijn: niet maximaal, maar optimaal. Afspraken werken daarvoor beter dan hekken.

Hoog op de ladder
Je kunt een kind in een pedagogische situatie op talloze manieren aanspreken, van complimentjes geven tot dreigen met straf. Die vormen kun je in een ladder ordenen. Afspraken en uitwisseling over hoe je die hanteert leveren samenhang op. En plezier!

Als voorbeeld onze aanspreekladder:
Waarderen en respecteren
Complimenteren
Belangstelling tonen
Luisteren
Humor
Lichamelijk contact
Aanspreken
Waarschuwen
Ingrijpen
Time-out

Symposium Spelen zonder (schoolplein)hekken
Inleiding Peter Doting, BSO Schildersbuurt, Groningen
November 2006

 


.......