© E-Websolutions.nl

Disclaimer

Speeltuinwerk Friesland en de Webbeheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website van Speeltuinwerk Friesland.
Wij behouden ons dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden E-Websolutions.

 

Voor alle inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website, zie hiervoor onder Contact.

 


.......