INTRODUCTIE SPEELTUINWERK FRIESLAND

  HOME      INTRODUCTIE      INFORMATIE      CONTACT  

                     

Beste Speeltuinmensen, welkom op de website van Speeltuinwerk Friesland. 

Speeltuinwerk Friesland is in de loop 2004 opgezet, omdat er na het verschijnen van het rapport “Er speelt van alles in
Fryslân”[
1] bleek dat er grote behoefte was aan ondersteuning op een aantal specifieke onderdelen behorend bij
buitenspeelvoorzieningen. Dit betreft dan niet alleen de technische gebieden als kennis van inspectie en keuringseisen,
valhoogtes, ondergronden en dergelijke, maar ook kennis van fondswerving op dit specifieke terrein.

In eerste instantie is het de locale gemeente die verantwoordelijk is voor deze ondersteuning, maar die hebben veelal ook
te kampen met lacunes in de kennis van al deze zaken.

Een tweetal personen, te weten Erwin van Weerden en Nel Kuindersma, hebben aldus in 2004 een start gemaakt met
Speeltuinwerk Friesland. In 2005 hebben we op een aantal plaatsen in de provincie diverse informatie-avonden kunnen 
organiseren, maar aan dat project is helaas een einde gekomen. De kennis, waarover we beschikken is natuurlijk niet
verloren gegaan en voor wie er nog informatie wilt verkrijgen kan nog altijd vragen stellen via de mail.  

[1] Onderzoek speelvoorzieningen en speelruimtebeleid in Fryslân.  Stichting Partoer, NUSO 2003

            Deze website is mede mogelijk gemaakt door: