© E-Websolutions.nl

Fondswerving 1 2 3 4 5 6

 

1. Fondsen voor buitenspeelvoorzieningen:

Jantje Beton programma Speelplekken

 

VSBfonds Regio Noord aanvraagformulier

 

Hieronder de algemene criteria die deze fondsen hanteren:

Bestedingsdoel:
* Geld voor een grondige opknapbeurt van een speelplek
* Aanschaf speeltoestellen
* Speelaanleidingen

Wie kunnen een aanvragen indienen?
* Organisaties die buurtspeelvoorzieningen beheren
* Speeltuinen
* Lokale welzijnsorganisaties
* Scholen
* Non-profitorganisaties

Een bijdrage is altijd een aanvullende donatie op:
* Subsidie van de gemeente
* Eigen middelen (geld en zelfwerkzaamheid)

Algemene richtlijnen:
* Rechtspersoon met inschrijving bij de Kamer van Koophandel
* Vrij toegankelijk / bespeelbaar voor kinderen met een handicap (75% toegankelijk / 50% bespeelbaar)
* Voorziening in de woonomgeving
* Voldoen aan veiligheidswetgeving
* Kinderparticipatie
* Plan voldoet aan eisen het Wenkenblad van de NUSO
* Leverancier hanteert de Algemene Inkoop Voorwaarden van de NUSO

 

Tot eind 2008 werkten de bovenstaande fondsen nog samen onder de naam Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen (SFBS).
SFBS toekenningen provincie Groningen vanaf 2005

 


.......